» Obecné podmínky
WREET.cz PŘIHLÁSIT SE REGISTROVAT SE CO JE WREET.CZ NAPSAT ČLÁNEK

Obecné podmínky


 1. Uživatelem se rozumí jakýkoliv registrovaný či neregistrovaný návštěvník stránek, který zde provádí jakoukoliv činnost včetně samotné návštěvy.
 2. Příspěvky či články se rozumí jakýkoliv obsah vkládaný uživateli na internetové stránky, ke kterým se vztahují tyto podmínky.
 3. Jakékoliv užití internetových stránek a služeb provozovatele nebo kliknutím na jakýkoliv odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami. V případě, že s nimi uživatel nesouhlasí, nemá oprávnění služby využívat.
 4. Veškeré služby stránek jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 5. Provozovatel není odpovědný za činnost uživatelů.
 6. Uživatel nesmí vkládat příspěvky, porušující autorská práva a práva na ochranu osob a obsahující rasistické, pornografické, nacistické či jiné protiprávní prvky. Dále uživatel nesmí vkládat příspěvky s nesmyslným nebo výrazně nevzhledným obsahem (např. obrázky jsou nezmenšené a vylézají mimo). V takových případech bude příspěvek ihned smazán, nebo ve zvláštních případech upraven správcem bez upozornění uživatele.
 7. V případě nalezení článku, který porušuje podmínky, má uživatel povinnost článek nahlásit s udáním důvodu a případně i důkazů dokazujících porušení.
 8. Uživatel odpovídá za to, že jeho příspěvky jsou v souladu s těmito podmínkami.
 9. Provozovatel má právo upravovat či mazat příspěvky v případě, když usoudí, že příspěvek porušuje pravidla, nebo byl nahlášen a byly předloženy dostatečné důkazy pro nahlášení. V případě potřeby si uživatel vyhrazuje právo upravovat či mazat příspěvky bez upozornění uživatele a udání důvodů.
 10. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, znehodnocení či odcizení příspěvků nebo jiných dat uživatelů.
 11. Provozovatel může příspěvky uživatelů používat ke komerčním, propagačním či jiným účelům, bez upozornění a bez finančního či jiného vypořádání s uživatelem.
 12. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou funkčnost a dostupnost svých služeb a má právo své služby upravovat či zrušit kdykoliv a bez udání důvodů a upozornění.
 13. Je zakázáno publikovat pod jménem spojitelným se správci nebo provozovatelem.
 14. Je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah webu.
 15. Uživatelé jednají tak, aby nezpůsobili jakékoliv škody poskytovateli či jeho službám.
 16. Při porušení podmínek může provozovatel zaslat uživateli e-mail s upozorněním a v případě nevyřešení problému do 4 dnů může uživatele zablokovat či smazat. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokování či mazání uživatelů bez udání důvodu a upozornění v případě porušení podmínek nebo jiných závažných důvodů.
 17. Uživatel souhlasí, že jeho uživatelské jméno, profilový obrázek, informace o uživateli a jeho příspěvky jsou veřejně přístupné a kdokoliv je může vidět a přečíst si je.
 18. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené s využíváním jeho služeb, chyby a škody způsobené kliknutím na jakýkoliv odkaz, vedoucí na jeho stránky.
 19. Provozovatel může na svých stránkách zobrazovat reklamy třetích stran.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.
 21. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti ve chvíli jejich zveřejnění.

Poslední změna podmínek byla provedena 17.4.2015.